Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Noderīgi un informatīvi raksti

 

Profesionālās ievirzes mūzikas skolu mērķi, plānotās izmaiņas un citi problēmjautājumi

https://www.la.lv/muzikas-un-makslas-skolas-zonglejot-starp-izcilibu-un-pieejamibu

https://www.la.lv/muzikas-izcilibas-vai-laimigi-berni

 

Aicinām iepazīties ar mūzikas skolas "Patnis" direktores Ilzes Ērkšķes rakstu par muzikālās izglītības nozīmi bērnu attīstībā:

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/pedagoge-muzikas-apguve-attista-bernu-emocionalo-radoso-un-intelektualo-pusi.d?id=51371709

 

Mūsu skolas pedagoģes Olgas Blauzdes raksts par mūzikas nozīmi personības attīstībā:

Lejuplādēt šeit