Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Dokumenti

SKOLOTĀJIEM

MAKSAS ATVIEGLOJUMU IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kura audzina divus bērnus un abi bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas skolā

Iesniegums audzēknim, kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus

Audzēknis, kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē

Iesniegums bērnam, kurš nāk no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss

Iesniegums audzēknim, kuram noteikta invaliditāte