Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

 UZMANĪBU!

Saskaņā ar akreditētu programmu, audzēkņiem no 2. apmācības gada jāiesaistās kolektīvajā muzicēšanā. Ja audzēknis jau spēlē instrumentālā ansamblī, tad dalība korī ir pēc izvēles, savukārt pārējiem – obligāta.

No šī gada liecība netiks izsniegta, ja audzēknis nedziedās korī vai nemuzicēs ansamblī. Izņēmumus – bērni ar invaliditāti.

Debug ON!