Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Pedagogi

Metodisko komisiju vadītāji

Vārds, uzvārds

 

Alla Valdenburga

Taustiņinstrumentu spēle

Tatjana Ščeglova   

Vispārējās klavieres

Olga Pļušča

Mūzikas teorijas priekšmeti

Dace Milzere

Stīgu instrumentu spēle
Agris Bušs

Pūšaminstrumentu spēle

 

Pedagogi

Vārds, uzvārds

Priekšmets

Izglītība

Ludmila Burmeistere

klavierspēle

maģistrs

Lilija Djomina

klavierspēle

maģistrs

Ramona Hartmane

klavierspēle

 

Inese Krūmiņa

klavierspēle

 

Vera Oņiščenko

klavierspēle

 

Kristīne Petrova

klavierspēle

 

Tatjana Ščeglova

klavierspēle

 

Aiga Tiltiņa

klavierspēle

maģistrs

Alla Valdenburga

klavierspēle

maģistrs

Jeļena Zaharova

klavierspēle

 

Leonards Domicevičs   

akordeona spēle

 

Irina Jakovļeva

akordeona spēle

 

Marta Rozentāle

čella spēle

 

Dace Milzere

ģitāras spēle

maģistrs

Daiga Loceniece

vijoļspēle

 

Agris Bušs

saksofona spēle, orķestris

 

Baiba Kokina

flautas spēle

 maģistrs

Vilnis Mellums

trompetes spēle

 

Olga Blauzde

mūzikas mācība, dziedāšana, koris

maģistrs

Olga Pļušča

mūzikas mācība, mūzikas literatūra   

maģistrs

 

Debug ON!