Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Pedagogi

Programmu vadītāji: 

Alla Valdenburga 

Taustiņinstrumentu spēle 

Irina Jakovļeva 

Taustiņinstrumentu spēle (vietniece) 

Dace Milzere 

Stīgu instrumentu spēle 

Vera Oņiščenko

Taustiņinstrumentu spēle (vietniece)

Uva Kalniņa

Pūšamo instrumentu spēle

 

Metodisko komisiju vadītāji: 

Olga Pļušča 

Mūzikas teorijas priekšmeti 

Ilze Tomsone

Vispārējās klavieres

 

Pedagogi:

Teorētiskie priekšmeti

Olga Blauzde

mūzikas mācība

maģistrs

Olga Pļušča

mūzikas mācība, mūzikas literatūra   

maģistrs

Sanita Bovtona

mūzikas mācība, mūzikas literatūra

maģistrs

 

Koris, dziedāšana

Olga Blauzde

 

Eifonija un trompetes spēle

Vilnis Mellums

 

Saksofona spēle

Uva Kalniņa

 

Flautas spēle

 

Baiba Kronberģe-Kleinberģe  

 (maģistrs)

 

 

Kristīne Varažinska

 

 

 

Vijoļspēle

Daiga Loceniece

 

Čella spēle

Marta Rozentāle

Dina Puķīte (maģistrs)

 

Ģitārspēle

Dace Milzere

 

(maģistrs)

 

Akordeona spēle

Leonards Domicevičs   

Irina Jakovļeva

 

Klavierspēle

Ludmila Burmeistere (maģistrs)

Jeļena Zaharova

Inese Krūmiņa

Vera Oņiščenko

Kristīne Petrova

Aiga Tiltiņa (maģistrs)

Alla Valdenburga (maģistrs)

Tomsone Ilze (maģistrs)

Ilva Liepiņa (maģistrs)