Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Sasniegumi

Skolas audzēkņu sasniegumi 2017./2018. mācību gada 2. semestrī

 

Pakāpe

Klase

Kam

Par ko

I pakāpe

5. čella klase

Poļinai Hļebņikovai

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

Atzinība

3. vijoles klase

Ņikitam Ņikodimovam

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

Atzinība

5. vijoles klase

Lorenai Sokolovai

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

III vieta 2. flautas klase Annai Bacunovai

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 6.03.2018.

Atzinība

1. saksofona klase

Vladimiram Golovočam

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 6.03.2018.

II vieta

3. trompetes klase

Edgaram Mēteram

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 7.03.2018.

I vieta

5. čella klase

Poļinai Hļebņikovai

XIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi Saldū 28.03.2018.

III vieta

3. vijoles klase

Ņikitam Ņikodimovam

XIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi Saldū 28.03.2018.

I vieta

2. ģitāras klase

Artūram Novikovam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

I vieta

3. ģitāres klase

Kirilam Švidčenko

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

II vieta

3. ģitāras klase

Harijam Roziņam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

II vieta   

5. ģitāras klase

Annai Adelei Tomčunai

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

III vieta 

4. ģitāras klase

Kristapam Prancānam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

III vieta 

akordeona klase

Tomu Kristoferu Tamsonu

V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā, 18.04.2018.

III vieta 

klavieru klase

Annu Sušincevu

V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā, 18.04.2018. 

 

Debug ON!