Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Uzņemšana

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola
(Imantas ielā 8, Karostā)

Jaunu audzēkņu uzņemšana

 

Uzņemšana visos priekšmetos 2019. gada 30. maijā plkst. 17.00

Uzņemšana 6 gadu programmās:

  • flautas spēlē;
  • trompetes spēlē;
  • saksofona spēlē;
  • akordeona spēlē;
  • ģitāras spēlē.

Uzņemšana 8 gadu programmās:

  • vijoles spēlē;
  • čella spēlē;
  • klavierspēlē.

Nepieciešamie dokumenti:

  • dzimšanas apliecība datu saskaņošanai;
  • vecāku iesniegums (skolas veidlapa)

 


uzziņas pa tālruni 26519709

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi

Debug ON!