Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola
(Imantas ielā 8, Karostā)

Jaunu audzēkņu uzņemšana

Iesniegumu lejuplādēt šeit

Aizpildītu iesniegumu sūtīt uz skolas e-pastu: 2msk@liepaja.edu.lv

 

 


Zvanīt direktorei Aigai Tiltiņai

+371 26519709

 

direktora vietniecei mācību darbā Sanitai Bovtonai

+371 29675571