Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Vadība

 

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis
Direktore Aiga Tiltiņa 634 57351;  26519709
Direktora vietniece mācību darbā Alla Valdenburga 29878126

 

 

Debug ON!